00 HUF
Összesen0 HUFexkl. MwSt.
Tovább a kosárba

Üzleti feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a TT HOLDING a.s. (továbbiakban: „Szolgáltató”), és a Szolgáltató által a www.ablakok-raktarrol.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: „Felek”). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely az ablakok-raktarrol.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: TT HOLDING a.s.
Székhely és levelezési cím: Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim, CZ
Ügyfélszolgálat: lásd bővebben I.6. pont
Telefonszáma: +3614900176
E-mail cím: info@ablakok-raktarrol.hu
Cégjegyzékszám: 24171034
Bejegyző bíróság megnevezése: Městského soudu v Praze (Prágai Városi Bíróság)
Adószám: CZ24171034

A TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Shean s.r.o.
Székhely és levelezési cím: Bezručova 2297/2, 678 01 Blansko, CZ
Kapcsolat: info@shean.cz

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

I.1.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely az ablakok-raktarrol.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: ablakok-raktarrol.hu online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az ablakok-raktarrol.hu online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.

I.2.

Az ablakok-raktarrol.hu online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

I.3.

A www.ablakok-raktarrol.hu online áruház szolgáltatásai minden felhasználó számára elérhetőek regisztráció nélkül is

I.4.

A szerződés a szolgáltató és a felhasználó között a megrendelés leadásával egyidejűleg létrejön. A felhasználó a rendelés leadását követő 2 órán (120 perc) belül törölheti a rendelést. Ha a felhasználó nem veszi át a megrendelt termékeket a szerződésnek megfelelő időpontban és helyen, a felhasználó köteles a szolgáltatónak az ismételt kiszállítás, vagy – a felhasználó nem fizetése esetén – a termékek visszaszállítása kapcsán felmerült költségeit megtéríteni. A kiegészítő termékek – pl. redőnyök, sötétítők, szúnyoghálók – mindig egyedi méretre készülnek, ezért a felhasználó köteles a szolgáltatónak az ezen kiegészítők legyártásával összefüggésben felmerült költségeit megtéríteni, ha a rendelés törlésekor a kiegészítő legyártására már sor került. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

I.5.

A szerződés nyelve magyar.

I.6.Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálati iroda helye: Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim, CZ
Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra van lehetőség. Az Ügyfél emailben, telefonon vagy személyesen tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
Telefonos ügyfélszolgálat hívható hétköznapokon 08:30-tól 16:00-ig, szombaton 08:00-tól 12:30-ig (előzetes megbeszélés alapján)
Telefon: +3614900176
Internet cím: www.ablakok-raktarrol.hu
E-mail: info@ablakok-raktarrol.hu

II. RENDELÉS ADATAINAK MEGADÁSA

II.1.

Amennyiben az Ügyfél a Kosár oldalról vásárlási és fizetési szándékkal tovább lép, abban az esetben a rendelés egy valós e-mail cím, telefonszám, valamint a szállítási adatok megadásával hajtható végre. Az Ügyfél részére a megadott e-mail címre ebben az esetben visszaigazoló üzenetet küldünk. Az Ügyfél a rendeléssel kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

II.2.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltatót az Ügyfél által megadott adatok megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Ügyfél az adatváltozásait köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni.

II.3.

Az Ügyfél vállalja, hogy a rendelés során megadott adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az Ügyfél köteles a megadott adatait folyamatosan frissíteni és adatváltozás esetén azt a Szolgálató részére bejelenti, amennyiben az a teljesítéshez vagy egyéb jogos érdek érvényesítéséhez szükséges.

III. MEGRENDELÉS

III.1.

A vásárolandó termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek felhasználására és használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy a termék részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelt felhasználói útmutató tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a felhasználói útmutatóban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termékek - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. A felhasználói kézikönyvek tartalmazhatnak web-címeket melyeken a szolgáltató további tájékoztató anyagokat és videókat tehet közzé. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi – jelezze, hogy pótolhassuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, felhasználásával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az I.6 pontban találja.

III.2.

A vételár a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

III.3.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett
árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

III.4.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ide értve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron
szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Az Ügyfelet ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti.

III.5.

A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért,
illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

III.5.a) RAKTÁRON LÉVŐ (ELŐRE GYÁRTOTT) TERMÉK MEGRENDELÉSE

Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb felső oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár
tartalma törölhető („Kosár kiürítése”).

III.5.aa) TECHNIKAI SEGÍTSÉG szükséges

Amennyiben az Ügyfél bizonytalan az általa kiválasztott termékek alkalmasságát illetően (méretek, dekor, egyéb paraméterek stb.) technikai segítséget igényelhet, melynek keretében a Szolgáltató legkésőbb a rendelést követő munkanapon felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel. Ebben az esetben a rendszer egy előrendelést küld a Szolgáltató részére. A Szolgáltató segítséget nyújt az ügyfélnek azzal
kapcsolatban, hogy az előrendelésben lévő, az Ügyfél által kiválasztott és megrendelni kívánt termékek megfelelőek-e figyelembe véve a felhasználás helyszínét és további körülményeit. Amennyiben a termék nem megfelelő, a Szolgáltató erre figyelmezteti az Ügyfelet. A Szolgáltató a technikai segítség szolgáltatásért díjat számíthat fel.

III.5.ab) TECHNIKAI SEGÍTSÉG nem szükséges

Az Ügyfél a rendelés véglegesítését követően a rendelés elküldésével megteszi ajánlatát melynek elfogadásával létrejön a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés.

III.5.b) EGYEDILEG GYÁRTOTT TERMÉK MEGRENDELÉSE

A “Tervezd meg a saját ablakodat” ikonra kattintással az Ügyfél megadja a termék kívánt paramétereit és kiválasztja megrendelni kívánt terméket majd a kosárba rakja azt. Amennyiben technikai segítség szükséges úgy az Ügyfél azt a III.5.aa) pontban ismertetett módon kérheti. Ha technikai segítség nem szükséges a III.5.ab) pont irányadó.

III.5.c)

Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette és rendelését leadta, a kiválasztott átvételi módtól függően az Ügyfél vagy felveszi a megadott felvételi ponton a termékeket vagy kiszállítás esetén a termékek kiszállításra kerülnek az általa megadott címre. A megadott fizetési módtól függően az Ügyfél vagy online kártyás fizetéssel, banki átutalással vagy átvételkor fizeti meg a vételárat.

III.6.

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót tartalmazó módon (bruttó), forintban vannak feltüntetve.
A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Amennyiben külön csomagolási költség felszámításra kerül az a rendelés véglegesítése és elküldése előtt ellenőrizhető.

IV. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a [TÖRLÉS] gombra kattintva).

V. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

V.1.

Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) átvételét a Szolgáltató automatikus visszaigazoló email útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

V.2.

A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.

V.3.

Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

V.4.

Ha az Ügyfél a rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató felé.

V.5.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. Amennyiben a szerződés fogyasztó és a vállalkozás között jön létre úgy az a
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet, és a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének hatálya alá tartozik.

V.6.

Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetve a „Rendelésre” státusszal megjelölt termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben a szerződés nem jön létre, amiről a Ügyfél értesítést kap. Amennyiben a termék mellett „Elérhető készlet 14 napon belül” látható a felhasználó az „elérhetőség figyelése” gombra kattintva lefoglalhatja az adott terméket. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést az Ügyfél számára a Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti.

VI. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az ebben a Szerződési feltételekben meghatározottak kivételével az áru kiszállításával összefüggésben a Szállító semmilyen korlátozással nem él. Az áru lehetséges kiszállítási és átadás-átvételi módjait az ÁSZF jelen pontja szabályozza. A személyes átvétel minden esetben díjmentes. Amennyiben az ügyfél adott címre megrendeli a kiszállítást (a kosárban bejelöli a szállítást), a kiszállítás díja megjelenik a kosárban, ami az adott megrendelés terjedelme, valamint a szállítási távolság alapján kerül kiszámításra. A kiszállítást külső szállítmányozó vállalat, vagy a Szállító saját maga végzi.

VI.1.

A Szolgálató a megrendelt és kiszállítani kért árut szállítási költség ellenében szállítja ki az Ügyfél részére. A Szolgálató az Ügyfelet a szállítási díjról a megrendelési folyamat során tájékoztatja. A szállítási díj meghatározása a kosárban lévő termékek igyelembevételével történik. A Szolgáltató jogosult az eltérő termékkategóriák esetén eltérő szállítási díjakat alkalmazni. A Szolgáltató bizonyos kedvezményes időszakokban a megrendelt és kiszállítani kért árut díjmentesen vagy kedvezményesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy fuvarozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon vagy az adott Promócióban közzétett, díjmentes vagy kedvezményes szállítást biztosító összeget, vagy a Megrendelés egyébként megfelel a promóció feltételeinek. A feltételek meghatározására a Szolgáltató egyoldalúan jogosult. Amennyiben az Ügyfél olyan terméket is rendel, amely nem érintett az ingyenes szállítással, akkor a Szolgáltató jogosult szállítási díjat felszámítani az adott Megrendeléssel összefüggésben. A szállítási költséggel terhelt megrendelések esetén a fuvardíjat (szállítási költséget) az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül. A szállítással
kapcsolatos információkról a „Szállítás és személyes átvétel” menüpont alatt tájékozódhat. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Nagy méretű csomagok kiszállítása értékhatártól függetlenül minden esetben külön díjszabás szerint kerül elszámolásra, ingyenes kiszállítás nem igényelhető.

VI.2.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a nagyméretű csomagok házhozszállítása esetén amennyiben az ingatlan egyedi tulajdonságai miatt az adott termék súlya és/vagy méretei a szállítmányozó testi épségét, vagy az ingatlan állagát veszélyezteti, a szállítmányozó a Szolgálató nevében megtagadhatja az adott konkrét címre történő szállítást. Ebben az esetben a felhasználó köteles értesíteni a
szállítmányozót olyan új szállítási címről, amelyre – tekintettel a rendelt termékek súlyára és méreteire – a termékek kiszállíthatóak.

VI.3.

VI.3.a)

Személyes átvétel esetén a megrendelt áru a Szállító raktárában vár az átvételre. A személyes átvétel idejét előre egyeztetik a felek. A megrendelés elfogadása és a megrendelt áru raktárba érkezése után, (azaz amint az összes megrendelt áru a raktárban van), a Szállító e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt a megrendelt áru átvételének lehetőségéről. A nyitva tartási időt, az átvétel helyét és a raktár elérhetőségeit IDE kattintva tekintheti meg.

VI.3.b)

Futárszolgálattal történő szállítás esetén a Szolgáltató rendszerint a megrendelést követő 3 munkanapon belül adja át a megrendelt termékeket a futárszolgálatnak. A termék kézbesítésének időpontja a kézbesítés helyétől és a futárszolgálat kapacitásától függ. A termék Megrendelő részére történő kézbesítésére rendszerint a futárszolgálat átvételét követően 2 munkanapon kerül sor. A futárszolgálat történő szállítás akkor lehetséges, ha a megrendelt termék darabonként legfeljebb 3,3 m2-es, és egyetlen mérete sem haladhatja meg a 2400 mm-t. Ellenkező esetben csak személyes átvételre van lehetőség. Javasoljuk, hogy a Megrendelő átvételekor ellenőrizze a küldemény épségét. Javasoljuk, hogy amennyiben a Megrendelő szemmel látható hibát észlel, tagadja meg a küldemény átvételét és vegyen fel a futárszolgálat alkalmazottjával reklamációs jegyzőkönyvet. Javasoljuk, hogy amennyiben a
sérülés nem nyilvánvaló, és annak feltárására csak az áru kicsomagolása után kerül sor, a Megrendelő az áru átvételét követő 24 órán belül lépjen kapcsolatba a Szállítóval és jelentse be a hibát. A hiba átvételtől számított 24 órán belüli gyors feltárása és azonnali bejelentése megkönnyíti az ok feltárását és a gyors rendezést, valamint ezzel elkerülhető a vita arról, hogy a sérülés illetve meghibásodás az áru Megrendelő általi átvétele után, vagy még azelőtt keletkezett-e. Futárszolgálattal végzett kiszállítás esetén a Megrendelő a termék szállításával kapcsolatban köteles együttműködni.

VI.3.c) Ablakok raktárról (szerelés nélkül megrendelve)

Ez a fajta áru a legtöbb esetben raktáron és azonnal átvételre előkészített állapotban van (lásd. jelenleg „raktáron“ lévő mennyiség a termékből). Amennyiben az adott raktári tétel aktuálisan nincs raktáron vagy nincs raktáron a kívánt mennyiségben, az árut a Szolgáltató megrendeli és ezt követően várhatóan 7 - 21 munkanapon belül beérkezik a raktárba.

VI.3.d) „Tervezd meg saját ablakodat“ funkció segítségével készülő ablakok (szerelés nélkül
megrendelve)

Ez a fajta áru a Megrendelő által a „Tervezd meg saját ablakodat“ funkció segítségével történő szerkesztésnek megfelelő kivitelben és jellemzőkkel egyedileg kerül legyártásra. Az ilyen típusú termékeknek a szállítási határideje a megrendelt áru típusának és összetettségének függvényében általában 10 - 28 munkanap.

VI.3.e) Tetőablakok (kizárólag beszerelés nélkül szállítjuk)

Az ilyen típusú termékeknek a szállítási határideje a megrendelt áru típusának és összetettségének függvényében általában 14 - 28 munkanap.

VI.3.f) Szerelési tartozékok (ezeket önmagukban kizárólag beszerelés nélkül szállítjuk)

Ez a típusú áru a legtöbb esetben raktáron van és azonnal átvehető (lásd. a kínálatunkban „raktáron“ jelöléssel ellátott tételeket). Amennyiben a tétel nincs raktáron, az áru átvételére várhatóan a megrendelés leadását követően 14 munkanapon kerülhet sor.

VI.3.g) Redőnyök, ablakpárkányok, szúnyoghálók és egyéb tartozékok (ezeket önmagukban
kizárólag beszerelés nélkül szállítjuk)

Ez a fajta áru a Megrendelő által a „Tervezd meg saját ablakodat“ funkció segítségével történő szerkesztésnek megfelelő kivitelben és jellemzőkkel egyedileg legyártva értékesíti a Szolgáltató. Az ilyen típusú termékeknek a szállítási határideje a megrendelt áru típusának és összetettségének függvényében a legtöbb esetben 7 - 14 munkanap.

VI.3.h) Raktáron lévő és berendelendő tételeket tartalmazó megrendelés kombinációk

Abban az esetben, ha a Megrendelő raktáron lévő és raktárról hiányzó árukombinációt rendel, a megrendelés Szolgáltató részéről történő telefonos visszaigazolásakor kell tisztázni, a szállítás módját (egyszerre vagy több részletben). Részletekben történő kézbesítés esetén a Szolgáltató árjegyzéke alapján, illetve nagyobb terjedelmű megrendelés esetén egyedi megállapodás alapján alakul a többletszállítás díja.

VI.3.i)

Olyan áru esetén, ami előlegfizetést igényel, az átadás dátuma csak az előleg Szolgáltató számlájára történő jóváírásától számítandó. A befizetéshez az előlegszámlát a hozzá tartozó bizonylatokkal együtt a megrendelés elküldését követően e-mailben kapja meg a Megrendelő.

VI.3.j)

Amennyiben a Megrendelő átvételkor az árut készpénzben nem fizeti ki, a Szállító nem adja ki a Megrendelőnek a termékeket és a Szolgáltatónak a megrendelés meghiúsult kiszállításával, valamint előkészítésével összefüggésben felmerült költségeit Megrendelő viseli.

VI.3.k) Webáruház által kiszámított szállítási díj

A webáruház rendszere a szállítás díját olyan árjegyzékből számolja ki, amelyik egy megrendelésre 1000 kg összsúlyban van korlátozva. Amennyiben a teljes megrendelés súlya meghaladja az 1000 kg-t (kb. 15-30 db ablak) megjelenik ennek a határértéknek a túllépésére figyelmeztető üzenet. A megrendelés elfogadása után a webáruház kezelője kapcsolatba lép az ügyféllel a szállítási díj
egyedileg történő meghatározása céljából.

VI.4.

A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

VI.5.

Az Ügyfél a fizetési módokról illetve átvételi lehetőségekről Szállítás és személyes átvétel és a Fizetési lehetőségek menüpontok alatt tájékozódhat.

VI.6. Számla

A Szolgáltató az Ügyfél részére a kiállított papír alapú számlát a rendelt termék(ek)kel együtt küldi meg az Ügyfélnek. A Szolgáltató által kiállított Számla számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az eredeti Számla hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét. Mindezek alapján az az Ügyfél, aki elektronikus úton adja le megrendelését és kiszállítással kívánja a terméket átvenni, minden esetben a fentieknek megfelelő Számlát kap a rendeléséről. Azok az Ügyfelek, akik az online megrendelés során a személyes átvételt választották, a kiválasztott üzletben kapnak nyomtatott számlát a Szolgáltatótól.

VII. ELÁLLÁS JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a fogyasztónak minősülő megrendelőkre vonatkoznak. A fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  1. a terméknek,
  2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
  3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja elállási jogát.Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog
  • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

VII.1. Az elállási jog gyarkolásának menete

VII.1.a)

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségeken a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt vagy a következő [ELÁLLÁSI NYILATKOZAT MINTA] linken keresztül elérhető elállási nyilatkozatmintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

VII.1.b)

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a VII. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

VII.1.c)

A Szolgáltató emailben igazolja vissza a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

VII.1.d)

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a Szolgáltatónak.

VII.1.e)

Az elállási nyilatkozat postai úton történő megküldése esetén a postára adás dátuma, e-mailen vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének a dátuma az irányadó a határidő számítás szempontjából.

VII.1.f)

A Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Átvevőpont: ide kattintva elérhető. A Szolgáltató jogosult ezen átvevőponton kívül egyéb átvételi pontokat is meghatározni. A Szolgálató egyoldalúan jogosult meghatározni, hogy egyes termékek mely átvevőponton adhatók le és melyeken nem. Ezen rendelkezés azonban az Ügyfél elállási jogát nem érinti, azaz a Szolgáltató folyamatosan köteles legalább egy olyan átvevőpontot fenntartani, ahová az általa forgalmazott és Ügyfél által kezdeményezett elállással érintett termékek visszaküldhetők, visszavihetők.
VII.1.g) A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól.

VII.1.h)

A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

VII.1.i)

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

VII.1.j)

A visszatérítés során a Szolgáltató az ügyfél bankszámlájára banki átutalással téríti vissza a kifizetett összeget.

VII.1.k)

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

VII.1.l)

Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, köteles megtéríteni a Szolgáltatónak a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeit (különösen, de nem kizárólag a szolgáltatás teljesítése érdekében megrendelt alkatrészek költségeit). A kiegészítők – mint amilyen például a redőnyök, sötétítők, szúnyoghálók – mindig egyedi méretre kerülnek legyártásra ezért a felhasználó köteles az ezen kiegészítők legyártása során felmerült költségeket megtéríteni a szolgáltatónak amennyiben a rendelés törlésekor a kiegészítő már legyártásra került.

VII.1.m)

A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

VIII. JÓTÁLLÁS

VIII.1. Kötelező jótállás

VIII.1.a) A Szolgáltatót a termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

VIII.1.b)

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha kivitelezési szerződés alapján az építési, szerelési munka elvégzését a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjával kezdődik.

VIII.1.c)

A 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. és 3. mellékletében felsorolt termékekre a jogszabály hároméves kötelező jótállási időtartalmat ír elő arra az esetre, ha a kivitelezési szerződés alapján az építési, szerelési munka elvégzését a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi. A jótállási igény a Szolgáltató által kiállított számlával érvényesíthető. A Szolgáltató a bejelentett jótállási igény alapján tizenöt napon belül köteles a hibát megvizsgálni és a jogosult igényéről nyilatkozni. A javítást, a cserét, a munka újbóli elvégzését úgy kell teljesíteni, hogy az lehetőség szerint a lakóépület, illetőleg a lakás használatát ne akadályozza.

VIII.1.d)

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

VIII.1.e)

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett

VIII.1.f)

Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a IX.1. és a IX.2. pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

VIII.1.g)

A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

VIII.1.h)

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a XII.2. pontban feltüntettettek alapján.

VIII.2.Önkéntes jótállás

A Szolgáltató 24 hónap önkéntes jótállást vállal a saját gyártású készletről elérhető termékeire és azok kiegészítőire.

IX. SZAVATOSSÁG

IX.1. Kellékszavatosság

IX.1.a)

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.

IX.1.b)

Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a
Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

IX.1.c)

Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

IX1.d)

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

IX.1.e)

Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

IX.1.f)

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

IX.1.g)

Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

IX.2. Termékszavatosság

IX.2.a)

A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – a XI.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

IX.2.b)

Az Ügyfelet nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

IX.2.c)

Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

IX.2.d)

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

IX.2.e)

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

IX.2.f)

Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

IX.2.g)

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

IX.2.h)

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

IX.2.i)

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

X. FELELŐSSÉG

X.1.

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

X.2.

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő károkért.

X.3.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

X.4.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

X.5.

Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

X.6.

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

X.7.

Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

XI. SZERZŐI JOGOK

XI.1.

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

XI.2.

A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

XI.3.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

XII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

XII.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az ÁSZF I.6. pontjában feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő kizárólag írásban. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles három évig megőrizni. A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat az ÁSZF I.7 pontjában megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.

XII.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.
Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye
szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186
Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi linken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is. Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az
online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül.
Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
Bírósági eljárás. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

XIII. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

XIII.1.

A TT HOLDING a.s. személyesadat-kezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 4. cikk 7) pontja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: “GDPR”) értelmében. A Szolgáltató vállalja, hogy a személyes adatok feldolgozását Magyarország és az EU jogszabályainak, különösen a GDPR előírásaival összhangban végzi.

XIII.2.

A Szolgáltató a személyes adatokat a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés megkötése és ezen szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítése céljából dolgozza fel. A feldolgozott személyes adatoknak a legmagasabb szintű védelmet nyújtja a magyar jogszabályoknak és a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós előírásoknak megfelelően.

XIII.3.

Az Szolgáltató vállalja, hogy az Ügyfél személyes adatait bizalmasan kezeli, és megfelelő védelmet biztosítja számukra annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz való jogosulatlan vagy véletlen hozzáférés, azok megváltoztatása, megsemmisítése vagy elvesztése, illetéktelen átvitele, illetéktelen feldolgozása és egyéb személyes adatokkal való visszaélés ne történhessen.

XIII.4.

A Szolgáltató a személyes adatokat olyan formában dolgozza fel, amelyben az Ügyféltől kapta, a meghatározott felhasználási célnak megfelelően, és az ilyen cél teljesítéséhez szükséges mértékben, és csak a feldolgozáshoz szükséges ideig tárolja.

XIII.5.

Az Ügyfélnek joga van arra, hogy a Szolgáltató a GDPR 15. cikkelye szerint a személyes adataihoz hozzáférést kérjen, a GDPR 16. cikkelye alapján a személyes adatai módosítását, illetve a GDPR 18. cikkelye alapján a feldolgozás korlátozását kérje. A Ügyfél jogosult a személyes adatok törlésére a GDPR 17. cikk 1. bek. a) pontja, és c)-től f)-ig terjedő pontjai alapján. Ezenkívül a Vevőnek jogában áll kifogást emelni az adatfeldolgozás ellen a GDPR 21. cikkelye szerint, és az adatátvitellel szemben a GDPR 20. cikkelye szerint.

XIII.6.

Az Ügyfél tudomásul veszi:

XIII.6.a)

hogy a Szolgáltatónál az áru megvásárlásával a Szolgáltatónak joga keletkezik a kereskedelmi értesítések, reklámanyagok, közvetlen értékesítések, piaci felmérések és közvetlen termékajánlatokat küldeni a Szolgáltató és harmadik fél részéről az Ügyfélnek, és egyúttal

XIII.6.b)

kijelenti, hogy a XIII.6.a) pont szerint küldött információkat nem tekinti nem kívánt reklámnak

XIII.6.c)

Az Ügyfélnek jogában áll kérni a Szolgáltatót, hogy részéről a XIII.6.a) pont szerint az információk küldésére már ne kerüljön sor, kérvénnyel, melyet térítés mentesen küldhet az info@ablakokraktarrol.hu címre.

XIII.6.d)

a Szolgáltató által a XIII.6.a) pont keretén felül történő adatfeldolgozáshoz elengedhetetlen, hogy az Ügyfél szabad és tájékozott hozzájárulást adjon.

XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

XIV.1.

A www.ablakok-raktarrol.hu online áruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak
ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

XIV.2.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Az Általános Szerződési Feltételek pdf formátumban történő letöltéséhez kattintson a linkre.


 

Ügyfeleinktől

M. Anikó

„Köszönjük, gyors volt a szállítás, mindennel elégedettekvagyunk! 5*“

„Köszönjük, gyors volt a szállítás, mindennel elégedettek vagyunk! 5*“

U. Tibor

„AR ERTEK VISZONYLATBAN NAGYON ELEGEDETT VAGYOK…“

„AR ERTEK VISZONYLATBAN NAGYON ELEGEDETT VAGYOK. A TERMEK JO,SZALLITAS IS KITUNO.KOMUNIKACIO IS JO. MEREM AJANLANI AZ UZLETET MINDENKINEK. TOVABBI SOK SIKERT.“

G. Fábián

„Köszönöm szépen és elégedett vagyok a minőséggel,…“

„Köszönöm szépen és elégedett vagyok a minőséggel, a gyorsasággal!“

I. Kovács

„Webáruházukban nagyszerű a kínálat, az a rengeteg…“

„Tisztelt Ablakok-raktárról ! Webáruházukban nagyszerű a kínálat, az a rengeteg variáció, amelyből választani lehet, az ablak formája, mérete, színe, üveg, - zár stb. típus, az abkakpárkány,…“

L. Ferenc

„Köszönöm a terméket. Rendben megérkezett. A beépítése…“

„Köszönöm a terméket. Rendben megérkezett. A beépítése még egy hónap, így róla véleményt nem tudok írni. A Weboldal, és a vásárlással kapcsolatos…“

L. Katalin

„Az ablakok a megbeszélt időben sérülésmentesen…“

„Az ablakok a megbeszélt időben sérülésmentesen rendben megérkeztek. A beépítésük pofon egyszerű volt, mi magunk meg tudtuk csinálni. Tökéletesen működnek. Nagyon…“

J. Veres

„Maximálisan elégedett vagyok termèkükkel.Az…“

„Maximálisan elégedett vagyok termèkükkel.Az ügyintèzès ès a szállítás is gyors ès korrekt volt.Bátran ajánlom másoknak is!“

Z. Molnár

„Számomra az volt az elsődleges szempont, hogy…“

„Számomra az volt az elsődleges szempont, hogy ne kelljen a legyártási időt kivárni, és mielőbb a termékhez jussak. Ennek az Önök szolgáltatása tökéletesen megfelelt,…“

L. Gábor

„Köszönöm a gyors és precíz szállítást. Azért…“

„Tisztelt ABLAKOK-RAKTARROL.hu, Köszönöm a gyors és precíz szállítást. Azért külön hálás vagyok, hogy sokkal több méretet tartanak raktáron mint mások, így a sürgős rendeléseknél…“

Ügyfelek ablakainkkal kapcsolatos tapasztalatai